Zapisy online

Informujemy że przed przystąpieniem do szkolenia należy zrobić badania lekarskie oraz zdjęcie a następnie udać się do wydziału komunikacji.

 

  • Wypełnić wniosek o wydanie PKK (dostępny w wydziale komunikacji)
  • Pozwolenie od jednego z rodziców, jeżeli nie masz ukończonych 18 lat
  • Posiadać dowód osobisty lub paszport

 

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Numer PESEL:

Adres email

Numer PKK

KURS: